ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมและการซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 ที่โครงการ มาเอสโตร 03 รัชดา-พระราม 9 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับการตอบรับจากเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี และได้ทำการฝึกทดลองดับไฟจริง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย

 

แชร์
ปิด