เพื่อต้อนรับลูกบ้านกลับเข้าที่พักได้อย่างไร้กังวล เราได้ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

เพื่อต้อนรับลูกบ้านกลับเข้าที่พักได้อย่างไร้กังวล เราได้ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ดังนี้

  • ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่มีประสิทธิภาพ คัดกรองผู้เข้า – ออก อาคารทุกครั้ง
  • ติดตั้งจุดบริการ แอลกอฮอล์ เจล ล้างมือ ณ จุดทางเข้าออกทุกโครงการ
  • ดูแล และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 3 ชั่วโมง บริเวณจุดที่มีการสัมผัสบ่อย
  • พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือก่อนให้บริการทุกครั้ง

ด้วยความห่วงใยจาก MDPC Property Management & Real Estate Agency

แชร์
ปิด