วัดค่า pH น้ำ 1

สระว่ายน้ำถือเป็นสิ่งอำนวยสะดวกขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ในคอนโดหลาย ๆ ที่ เพราะนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สวยงามให้โครงการแล้ว ยังเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มีผู้ใช้บริการบ่อยครั้ง ทั้งใช้ในด้านการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว การใช้สระว่ายน้ำร่วมกันจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละที่อย่างเคร่งครัด และจะต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ลูกบ้านได้ใช้สระว่ายน้ำได้อย่างสบายใจ ไร้กังวล

ค่าพีเอช (pH) คืออะไร?

ค่า pH เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด – ด่าง ของสารต่าง ๆ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1 – 14

  • ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรด เช่น กาแฟ ค่าพีเอชเท่ากับ 0, ส้มและแอปเปิ้ลเท่ากับ 3.5, น้ำส้มสายชูเท่ากับ 2
  • ถ้าค่า pH มีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
  • ถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง เช่น น้ำทะเลมีค่าพีเอชเท่ากับ 8, สบู่เท่ากับ 9-10, โซดาไฟ 5

ค่า pH ที่เหมาะสมในสระว่ายน้ำ

สำหรับในสระว่ายน้ำควรรักษาระดับค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 เพราะ หากค่า pH สูงกว่า 7.6 นั้นคลอรีนจะไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำเขียวและขุ่น เกิดอาการแสบตา หรือระคายเคืองต่อผิวหนัง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดตะกรันที่ผนังสระอีกด้วย แต่หากค่า pH ต่ำกว่า 7.2 แล้วนั้น จะทำให้เกิดการกัดกร่อนกระเบื้อง และยาแนว ทำให้กระเบื้องหลุดร่อน นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดอาการแสบตา ระคายเคืองผิว กัดกร่อนฟัน และเส้นผมของผู้ใช้สระว่ายน้ำอีกด้วย

ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ MDPC ได้เอาใจใส่ในการตรวจคุณภาพ pH ในสระว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอในทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิด-ปิดสระ เพื่อให้สระว่ายน้ำสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และหมั่นตรวจเช็คความสะอาดสระโดยรอบ รวมถึงการดูดตะกอน และสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกบ้านทุกคน

MDPC Expertise Meets Excellence บริษัทในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในเรื่อง Property Management และ Facility Management พร้อมบุคลากรที่มีมาตรฐานและความรู้เชิงลึกในการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและมอบความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้ลูกบ้านและท่านเจ้าของร่วมทุกท่าน ได้พักอาศัยอย่างไรกังวล (Worry-Free Services) “เรื่องกังวล…ให้เราดูแล”

 

 

แชร์
ปิด