เร็วๆ นี้ MDPC Expertise Meets Excellence ส่งทีม Big Cleaning โครงการ THE Excel Khu khot คอนโด Low rise 8 ช้ัน 3 อาคาร โดยมีการฉีดพ้น บริเวณส่วนกลาง โถงลิฟท์ และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทั้งหมด พร้อมดำเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของ MDPC คือ “ทุกเรื่องในคอนโดฯ ให้เราดูแล”

แชร์
ปิด