MDPC Expertise Meets Excellence บริษัทในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในเรื่อง Property Management และ Facility Management พร้อมบุคลากรช่างที่มีมาตรฐานและความรู้เชิงลึกในการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและมอบความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญ ทักษะงานช่างที่ดูแลระบบของสระว่ายน้ำส่วนกลางที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของทุกโครงการ เรามีการวัดค่า PH ที่ได้มาตรฐาน การดูแลระบบการไหลเวียนน้ำในสระว่ายน้ำ และระบบฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ ทักษะของหัวหน้าช่างและช่างประจำอาคารที่เช็คระบบงานไฟฟ้าภายในอาคารอย่างครบถ้วน พร้อมแผนป้องกันเหตุต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้าน นอกเหนือจากนี้การมี Service-minded บริการที่ดีจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกบ้านด้วย ‘ความใส่ใจ’ และ ‘ความเป็นมืออาชีพ’ ในการดูแลที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนจากคนหลังบ้านที่คอยดูแลและเคียงข้างให้ความสุขกับลูกบ้าน

แชร์
ปิด