บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด หรือ MDPC Expertise Meets Excellence ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพการใช้ชีวิตของลูกบ้าน จากแคมเปญ “ผ่อนคลาย แต่ไม่ผ่อนปรน” ในสถานการณ์ที่ผู้คนต่างตระหนักถึงความปลอดภัย MDPC จึงพร้อมมอบความห่วงใยด้วย Visitor – Check in QR code ระบบลงทะเบียนที่จะติดตามทุกความเสี่ยงการระบาดของโรค COVID-19 โดยระบบดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจให้ลูกบ้านและยังสะดวกสบายเพียง Scan QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Major Lifescape ก็จะสามารถเข้าถึงการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ของทุกท่านและยังคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยโดยส่วนรวมเป็นหลัก ทั้งนี้ทาง MDPC จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และจัดเตรียมมาตรการที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการให้ลูกบ้านปลอดภัย

สำหรับแคมเปญ “ผ่อนคลาย แต่ไม่ผ่อนปรน” จะทำให้ลูกบ้านกลับมาใช้ชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ได้อย่างเต็มที่ ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราไม่นิ่งนอนใจ พร้อมยกระดับมาตรการตั้งรับเข้มข้นในการป้องกันถึงมาตรการของภาครัฐแม้มีการผ่อนปรนแล้วก็ตาม MDPC การ์ดไม่ตกในการดูแลลูกบ้าน เรายังคงมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโครงการ และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย เรียกได้ว่าเจ้าของร่วมทุกท่านจะสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างสบายใจ และปลอดภัย
เพราะสำหรับ MDPC ลูกบ้านเป็นคนสำคัญที่สุด

แชร์
ปิด