บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด หรือ MDPC Expertise Meets Excellence ร่วมสร้างความมั่นใจให้ลูกบ้าน เราจึงเลือกใช้ Intelligent Tools พัฒนาและตรวจสอบระบบ Maintenance System เพื่อยกระดับมาตรฐาน Preventive Maintenance อย่างแท้จริง ด้วยระบบ CMMS (Computerize Maintenance Management System) ที่ MDPC เลือกใช้ ส่งผลในการตรวจสอบ การทำงานต่างๆของเครื่องให้สามารถยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรได้นานยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องกล ทำให้ลูกบ้านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในอนาคต

นอกจากนั้น ระบบ CMMS ยังช่วยควบคุมการทำงานของทีมงานดูแลระบบ, การบริหารการซ่อม Work Order Management, ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
(Asset Management), ระบบบริหารจัดการอะไหล่ (Inventory Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังตรงตามมาตรฐาน Expertise Meets Excellence

แชร์
ปิด