บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสิ่งอำนวยความสะดวก Property and Facility Management

ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานทำให้เราเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง
และพร้อมตอบสนองความต้องการด้านของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการคุณภาพ ดังต่อไปนี้:

มั่นใจกับบริการ ดูแลที่พักและบริหารโครงการ Property and Facility Management

บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

บริการจัดการด้านวิศวกรรม

บริการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง

บริการจัดการผู้เช่า

ติดต่อทีมงาน
PROPERTY AND FACILITY MANAGEMENT

    เช่น เบอร์โทรคุณคือ 0891235678
    กรอกเป็น 891235678