ที่ปรึกษาและบริการ
ด้านการขายและการตลาดSole Agency Service

ในฐานะตัวแทนบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร MDPC สามารถให้บริการด้านการขายและการตลาดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ทุกขนาดโดยบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดของเรา ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่มี และเครือข่ายพันธมิตรที่พร้อมมาช่วยการสร้างยอดขาย เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เครือข่ายนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และสถาบันการเงิน ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

โดยทางทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ของคุณ จะศึกษาข้อมูลเจาะลึก วิเคราะห์ โครงการ และวางแผนกลยุทธ์การตลาดแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของโครงการนั้นๆ เพื่อสรรหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายและปิดการขายให้กับโครงการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมเอาไว้เพื่อประโยชน์ด้านการตลาดในอนาคตอีกด้วย

ปรึกษาและพัฒนาอย่างมั่นใจ
ไปกับ SOLE AGENCY SERVICE

New residential project

สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ และผลตอบแทนในการลงทุน

Product design consulting

วางแผน กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ในการพัฒนาโครงการ

Marketing consulting

จัดทำแผนการขายโครงการ และแผนการสื่อสารทางการตลาด

Sales management service

จัดทำแผนการขายโครงการ และแผนการสื่อสารทางการตลาด

ติดต่อทีมงาน
SOLE AGENCY

    เช่น เบอร์โทรคุณคือ 0891235678
    กรอกเป็น 891235678