ฝ่ายบริหารอาคารชุดจาก MDPC ได้มีการเน้นย้ำเรื่องการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณลิฟต์โดยสาร จุดสแกนเข้า-ออกอาคาร มือจับประตู ราวบันได รวมถึงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่มักมีผู้คนเข้ามาติดต่อเป็นประจำ

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้ใช้งานภายในอาคารชุดที่ MDPC บริหารอยู่

#MDPC
#ExpertiseMeetsExcellence
#PropertyManagement
#บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
#เรื่องกังวลให้เราดูแล

แชร์
ปิด